Headerbild

Bli medlem

Hej

Ny medlem i SMK Västerås. Det kostar inte särskilt mycket och ger tillgång till en fin motorsportanläggning och förhoppningsvis också många nya vänner för både våra ungdomar och vuxna.

Gör så här:
Fyll i ansökningsblanketten som finns som PDF-dokument och skriv ut den.

Medlemsavgiften är 300 kr för enskild eller för hel familj.


Maila ansökan till:

Mail :  smkvasteraskassor@outlook.com

                                                                                                       

Därefter erhåller ni ett mail om hur medlemsavgiften skall erläggas. Ert medlemskap gäller från det att betalning erlagts.

 

Betalning av medlemsavgift för medlemmar 

Alla Licenser spärras mitten av december och låses upp när medlemsavgiften är erlagd.

För oss som redan är medlemmar i klubben sedan tidigare görs betalning för nytt helår 1 januari - 31 december via instruktioner i ett mailutskick från vårt medlemssystem SportAdmin. Utskicket görs vid årsskiftet varje år. Betalning kan göras med swish eller bankkort. Om medlem ändrar mailadress under året måste detta meddelas smkvasteraskassor@outlook.com omgående. Detsamma gäller om man vill komplettera med flera familjemedlemmar. De uppgifter som behövs och som framgår i blanketten är: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, epost och sektionstillhörighet (karting eller minimoto).

 

Vill du av någon anledning gå ur klubben så maila: smkvasteraskassor@outlook.com