Headerbild

Klubbinfo

SMK Västerås Karting har som målsättning att ta till vara de aktivas intressen samt främja nyrekrytering bland de unga.
Klubben hjälper intresserade att komma igång och ge råd och tips om allt inom karting och minimoto. Många av de äldre har lång erfarenhet av karting resp minimoto och har mycket att dela med
sig av.

Inom kartingen kan man börja köra från det år man fyller 6 och från det år man fyller 8 kan man börja tävla. Även handikappade
har möjlighet att köra karting.

Minimoto kan man börja köra ännu tidigare och från det år man är 7 kan man börja tävla.

Karting och minimoto engagerar hela familjen. Alla kan vara med, "meka", fika och umgås med de övriga familjerna, ta del av den goda stämningen vid hemmabanan och ute på tävlingar. SMK Västerås Karting har sin klubblokal på Hälla Ring vid Hälla.

Karting och minimoto ligger långt framme när det gäller miljön, vi kör på bränsle som är miljöanpassat. Katalysator (för karting) och ljudmätning är några saker som redan införts.

 

Medlemsavgift (per familj)

Medlemsavgiften är 300 kr/familj och år. Den betalas in på klubbens bg 330-7857 senast 14 dec året före aktuellt licensår. Årsmötet hålls i februari. När du betalar in är det viktigt att du anger namn i meddelandefältet så att kassören kan knyta betalningen till rätt medlemmar. OBS Komplettera med att maila in alla uppgifter för hela familjen till smkvasteras.ps@telia.com så kan uppgifterna läggas in i medlemsregistret också. Ange Namn, Adress, Postnummer, Postadress, Hela Personnummer och epostadress för alla familjemedlemmar som ska registreras, i mailet. OBS - Ange också vilken sektion som är aktuell, karting eller minimoto. 

 

Träningsavgift/Årsavgift (per familj)


När det gäller träningsavgiften så gäller följande principer. Det första året man är medlem utgår ingen träningsavgift. Från och med år två och framåt så är avgiften 1200 kr/år och familj men man kan reducera den genom att (året före) delta i följande aktiviteter:


1. Vårstädning
2. Träningsansvarig 
3. Funktionär på tävlingar
4. Höststädning

Varje aktivitet man deltar i reduceras avgiften. Se till att du blir uppskriven på deltagarlistan som finns för varje aktivitet så att det finns noterat inför avräkningen. (Du jobbar alltså av nästkommande års avgift.)

 

Löser man ingen träningsavgift så är kostnaden 150 kr per enskilt träningstillfälle och person. 

Bakgrunden till detta beslut är att klubben behöver engagerade medlemmar som hjälper till att utveckla klubben i större grad än pengar. Men pengar utgör ett starkt motiv att ställa upp vilket vi behöver. Idag är det en ganska liten skara som drar ett tungt lass. Om den skaran vore dubbelt så stor skulle vår verksamhet utvecklas fortare till gagn för våra ungdomar.