Headerbild

Kommittéer

Tävling Gokart

Stefan Palmgren

Hans Burén

 

Tävling Minimoto

Lars Mellgren

Per Rörborn

 

Anläggning

Stefan Tibblin 

 

Hyrkart

Thomas Davidsson

 

Banan

Stefan Sjöberg 

Miljö

Kontaktperson till konsult: Mikael Wadsten

 

Förare & Utbildning

Stefan Palmgren

Lars-Åke Lundin