Headerbild

Licenskurs Karting 23/3

2021-03-11 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Tävlinglicens, Ansvarig Ledare och Tävlingsledning C

Då vi har fått många förfrågningar om licenskurs så kommer vi att köra en kurs men med ett lite anpassat upplägg för att undvika smittspridning.
Kursen kommer att vara indelad i två delar där vi kör teoridelen via Teams och praktiken på Hälla Ring.
Teori - Teams
Teoridelen kommer vi att köra via Teams den 23/3 kl. 17:00-19:30. Deltagarna bör ha en dator eller platta med kamera för att interaktionen skall bli så bra som möjligt.
Praktik - Hälla Ring
Vi kommer sedan att köra den praktiska söndagen den 28/3 (om väderleken tillåter).
Tävlingsledning C
Vi rekommenderar även att de SMK Västerås Medlemmar som saknar utbildning för tävlingsledning C att anmäla sig så att ni kan vara träningsansvariga och kvalificera er för fri träningsavgift.
Plats: Teams (teori) och Hälla Ring (praktik)
Anmälan: stefan.palmgren@hotmail.se
Utbildare: Stefan Palmgren och Harri Pohjonen
Varmt välkomna
Stefan och Harri