Headerbild

Licenser

 

Allmänt

• Varje deltagare i tävling, träning och uppvisning skall inneha giltig tävlingslicens.   
   ( Licens eller utskriven kopia på licensen. )
• För att erhålla en centralt utfärdad tävlingslicens krävs medlemskap i en SBF-ansluten klubb. 
• Vid medlemskap i flera klubbar kan tävlingslicens utfärdas endast för en (1) klubb.
  Licensen avgör därmed för vilken klubb licensinnehavaren tävlar.
-
-

PR-Licens                              Löses i Lots appen

Debutantlicens nationell         Åldersgräns 6 år, teoretisk och praktisk utbildning.

Nationell licens                       Åldersgräns 8 år, erhålls efter 3 godkända tävlingar med debutantlicens.

Internationell C-licens              Nationell licens och 5 fullföljda tävlingar

Internationell B-licens              Sämst 5:a i RM, SM, NM eller en internationell tävling.

Internationell A-licens              Fullföljt A-final i CIK-mästerskapstävling med                                                                                 internationell B-licens och sämst 3.a i SM eller                                                                             annan internationell tävling.

 Planerade Licenskurser SMK Västerås Karting

 LICENSERNA Löser man sedan årligen i Lots

Frågor angående Licenser kan besvaras av SBF licensavdelning

 

Utbildningsansvarig Karting

Stefan Palmgren

0705-340401
stefan.palmgren@hotmail.com

Harri Pohjanen

070 - 314 04 97